"Fontána pro stanici metra Národní, Praha"

1986

design a idea barevného osvětlení vody a fontány - Pavel Trnka
realizace barevného osvětlení - Ing. Jan Benda
návrh systému průtoku vody,vodní trysky pro fontánu - Ing. Kolář a RNDr. Filip
statika a konstrukce fontány - Ing. Miroslav Špaček
architektonické řešení a umístění - Ing. arch. Zbyněk Kabelík